Om Ulla DyrløvOm Ulla Dyrløv

Hvem er foredragsholder Ulla Dyrløv?

Ulla Dyrløv er autoriseret psykolog og godkendt specialist i klinisk børnepsykologi. Hun har siden sin studietid udelukkende beskæftiget sig med børn og har især interesseret sig for, hvad der skal til for, at et barn kan udvikle sig af en sund sti.

Starten på Ullas karrirere

Ulla startede sin psykologkarriere i august 2000 i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Københavns Kommune, hvor hun var ansat frem til 2006. Her arbejdede hun primært på indre og ydre Nørrebro.

Hun var derudover koordinator for småbørnsområdet (0-6 år) og fungerende psykolog på adskillige skoler og et par gymnasier. Hun fik i denne stilling et bredt kendskab til mange forskellige typer af familier, skoler og aldre på børn.

Fagligt blev Ulla Dyrløv hurtigt klædt på til at foretage især kognitive funktionsundersøgelser og vurdere et barns trivsel i forskellige kontekster af det pågældende barns liv. Hun stiftede ofte bekendtskab med børne- og ungdomspsykiatrien og lærte på den måde, det område at kende ved samarbejdsmøder om de børn, de i fællesskab skulle hjælpe.

Udover arbejdet som psykolog i PPR sad hun i ansættelsesudvalget og tosprogsteamet, hvor hun var med til at uddanne tolke i det område PPR bestod af. I løbet af de år Ulla Dyrløv var i PPR, blev hun PPR uddannet i den konsultative metode, hvilket gav hende en efteruddannelse på det felt.

Familiepsykologisk Praksis

Herudover blev hun autoriseret af Psykolognævnet i 2004. Og i 2006 ønskede Ulla Dyrløv nye udfordringer og startede sammen med sin kollega gennem seks år Familiepsykologisk Praksis. Hun og Charlotte Bjerregaard driver fortsat denne praksis sammen og har i alle årene beskæftiget sig med børn, unge og familier.

Hun har i ti år fungeret som børnesagkyndig ved de nordsjællandske retter. Her fik hun et indgående kendskab til familier, der gennemgår svære og konfliktfyldte skilsmisser, og hvordan man bedst kan tage vare på barnet i dette felt.

Efteruddannelser

Ulla Dyrløv har efteruddannet sig i systemisk arbejde med familier og børn under Dr. Eia Asen på Marlborough Family Service (nu en del af Anna Freud Center), og hun har deltaget i flere kurser og workshops med Dr. Peter Fonagy, Dr. Eia Asen og Haim Omer.

Ulla Dyrløv har i en årrække fungeret som supervisor i mange forskellige sammenhænge, hvor der er børn. Blandt andet på flere dagbehandlingsskoler, hvor hun primært beskæftiger sig med børn med autisme. Hun er uddannet ved Center for Autisme, så hun er i stand til at undersøge et barn for en mulig autismediagnose.

Specialist i klinisk børnepsykologi og fast tilknyttet psykolog til diverse tv-programmer

Ulla Dyrløv er desuden godkendt specialist i klinisk børnepsykologi.

Yderligere er Ulla en aktiv debattør og meningsdanner indenfor børneområdet. Hun har udtalt sig til adskillige medier gennem årene og fungeret som ekspert i tv-programmer på både DR og TV2.

Hun er for eksempel fast tilknyttet psykolog i X Faktor, Den store Bagedyst, Junior Bagedysten og MGP Junior. Det kendskab Ulla Dyrløv har tilegnet sig til medieverdenen har skabt en interesse for, hvordan en produktion bedst muligt kan passe på sårbare medvirkende, herunder alle børn. Derfor har hun i en årrække været gæsteunderviser på Dansk Medie- og Journalisthøjskole i København.

Bøger

Ulla har skrevet fire bøger, der alle beskæftiger sig med børn, unge og familier, og hun er en aktiv foredragsholder i hele landet. Hun holder desuden diverse foredrag om børn, familier og hvordan man kan være pilot for sit barn.

Ulla Dyrløv